Cursos

Tècniques d'Estudi

 • 1r Cicle d’Eso
 • 2n Cicle d’Eso

   No és estudiant qui estudia sinó qui aplica l’enteniment. Allò que importa no és què s’estudia sinó com es realitza.
   Amb el curs cada alumne esbrina quin és el seu mètode, quin és el seu procediment que li faci l’estudi més agradable, menys difícil i més rendible.

Iniciació a les tècniques d’estudi

 • Primària

   Aprendre tècniques adequades a l’edat per iniciar-se en l’estudi i obtenir uns resultats adequats.

Taller d’ortografia catalana

 • 1r nivell: 10-13 anys
 • 2n nivell: 14-16 anys

   Perfeccionar l’aspecte ortogràfic de la llengua catalana, creant imatges visuals estables.

Taller de lectura

 • 1r nivell: 12-14 anys
 • 2n nivell: 13-16 anys

   Millorar l’eficiència lectora, és a dir, millorar l’habilitat per comprendre un text en un temps mínim.

Perfeccionament lector

 • Primària

   Perfeccionar tots aquells aspectes que intervenen en el procés lector, per tal de millorar l’eficiència lectora, és a dir, tant l’execució com la comprensió, en un temps mínim raonable.

Control de la impulsivitat

 • De 7 a 9 anys

   Augmentar els aspectes de reflexivitat, l’atenció en l’execució de tasques i la capacitat per controlar i inhibir els moviments.

Aprenc a relacionar-me

 • 1r nivell: 10-12 anys
 • 2n nivell: 13-14 anys

   Desenvolupament de les habilitats socials, potenciant el comportament assertiu (front al passiu i l’agressiu) i, per tant, la capacitat per congeniar amb els altres (tant amb els companys com els mestres, els pares…).

Escola de pares

   Un lloc on es puguin discutir qüestions referents al creixement dels fills i les pautes educatives més adequades en cada moment i en cada situació; sense perdre de vista les característiques de la pròpia família i respectant la idiosincràsia i l’estil propis, però refermant-nos en aquells punts i qüestions que a vegades se’ns poden escapar de les mans.