Elaboració d’informes d’Orientació Professional

El servei que oferim té com a objectiu donar la informació necessària sobre les capacitats i aptituds, les característiques principals de la personalitat i les preferències vocacionals. Una vegada estudiades aquestes dades, es fa una primera aproximació a les feines o professions per a les quals es mostren més aptituds, capacitat d'adaptació i possibilitats de rendiment.