Psiquiatria

Un Psiquiatra és un metge especialitzat en problemes mentals. Treballa en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació.

La psiquiatria tracta amb desordres de Percepció, Estat d’ànim, Pensament i Emoció, i els seus efectes en les relacions interpersonals, el treball i el comportament en general.

La psiquiatria embolcalla, a més a més, l’estudi i l’aplicació de coneixements del creixement i desenvolupament biològic, psicològic i social de l’ésser humà.

La psiquiatria és una especialitat de la medicina que es dedica a l’estudi de la conducta com a resultant del benestar físic i mental; és a dir, del bon funcionament del cervell i de l’organisme en les seves diferents respostes fisiològiques (hormonals) entre d’altres.

El metge psiquiatra haurà de considerar la conducta i el pensament com directes influents en el funcionament de l’organisme i del cervell; i viceversa, és a dir, les respostes conductuals i de pensament també són respostes del bon funcionament cerebral i de l’organisme.

El psiquiatra té accés a l’ús de medicaments que estan dirigits a millorar les alteracions fisiològiques cerebrals, allò que molts metges nomenen les alteracions dels químics cerebrals (serotonina, noradrenalina, dopamina, etc.)

El psiquiatra està capacitat per detectar alteracions del pensament lògic, les emocions i, per suposat, la conducta, i a recórrer als tractaments psicoterapèutics per recuperar el funcionament previ de l’individu.

Les dues modalitats de tractament, psicologia i psiquiatria, són complementàries.

Alguns dels trastorns de la conducta per a la seva identificació i tractament adequat són els següents:

  • Trastorns de l’estat d’ànim o trastorns afectiu.
  • Trastorn depressiu major (neurosis depressiva), trastorno bipolar. Distímia.
  • Trastorns d’ansietat: Trastorn d’ansietat generalitzada (neurosis d’ansietat), trastorn obsessiu-compulsiu (TOC), trastorn per estrès posttraumàtic.
  • Psicosi, esquizofrènia (com el seu més greu representant).
  • TAddiccions: Dependència i abús de substàncies entre elles tenim als psicoestimulants, depressors, al•lucinògens, etc. (alcohol, tabac, cocaïna, marihuana, amfetamines, inhalants o solvents, mescalina, LSD)
  • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (en infants).